Nadzór i szkolenia BHP – po co to jest?


Jak wiemy, każdy człowiek jeśli tylko jest do tego zdolny, wykonuje pracę. Musi to robić, aby zdobyć pieniądze, które są potrzebne na opłacenie rachunków, zakup jedzenia lub własne przyjemności. Zawodów, w których można pracować jest mnóstwo, jedne bardziej narażają zdrowie, inne mniej. Jednak niezależnie od tego, należy jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy. W tym celu w każdej firmie prowadzony jest nadzór BHP. Jest to kontrola warunków, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki. Dzięki niej jest mniejsza szansa, że osobom wykonującym pracę, przydarzy się jakiś niepożądany wypadek. Zwiększa to ich komfort, ponieważ mogą w pełni skupić się na pracy, a nie rozmyślać, czy nic złego się nie wydarzy. Kontrola przeprowadzana jest przez inspektorów, którzy doglądają wykonywanie swoich obowiązków zawodowych przez pracowników. Jest to bardzo ważne, więc dobrze, żeby taką kontrolę przeprowadzały osoby odpowiednio przygotowane, z doświadczeniem w swoim fachu. W interesie pracodawców powinno być, aby zasady BHP były jak najlepiej przestrzegane, dzięki czemu pracownicy będą chcieli być w takiej firmie i będą czerpać radość z pracy. Oprócz kontroli BHP przeprowadzane są także szkolenia. Dzielą się na wstępne, które odbywają się przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz okresowe, które przeprowadza się podczas trwania zatrudnienia. Na nich pracownicy poznają zasady, które muszą respektować podczas wykonywania swoich obowiązków. Takie szkolenie musi przejść każda osoba, która podpisała umowę o pracę. Ukończenie go daje świadomość o tym, jak powinny wyglądać warunki pracy. Kurs BHP należy powtarzać w określonych odstępach czasu. To, jak często należy powtarzać szkolenie, jest uzależnione od zawodu, jaki wykonujemy. Przykładowo, w przypadku robotników, których praca jest szczególnie niebezpieczna, należy przechodzić szkolenie raz w roku, w przypadku pozostałych robotników, raz na 3 lata. Należy przechodzić je tak często jak jest to nakazane, ponieważ może nas to uchronić przed wypadkami.