Badania termowizyjne maszyn


Badań kamerą termowizyjną dokonuje się z wielu powodów. Jednymi z nich są naturalne konieczności wykonywania regularnych przeglądów instalacji, wymogi ubezpieczycieli, a przede wszystkim zapobieganie awariom, które mogłyby spowodować znaczne straty finansowe ze względu na postój w pracy maszyn.

Badania termowizyjne maszyn to bezpieczny i nieinwazyjny sposób diagnozowania stanu instalacji oraz sprzętu przemysłowego. Najważniejszym celem w przemyśle jest ciągłość pracy oraz unikanie awarii. Straty finansowe, jakie generują wszelkiego rodzaju przerwy w działaniu powodują, iż przedsiębiorstwa kładą duży nacisk na zapobieganie skutkom przestoju zakładu pracy, poprzez regularne badania termowizyjne maszyn. Dzięki identyfikacji elementów, których parametry cieplne odbiegają od normy, badania stają się istotnym elementem wydajności pracy maszyn.

Badania termowizyjne opierają się na detekcji i rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty, których temperatura jest wyższa od zera i zmianie tego promieniowania na światło widzialne. Otrzymany obraz jest odbiciem pola temperaturowego na powierzchni przebadanego obiektu. System termowizyjny jest swoistym termometrem, który mierzy temperaturę na odległość w kilku miejscach jednocześnie.

Termografia jest bardzo efektywną, a zarazem nieinwazyjną metodą diagnozowania podczas badań maszyn. Jest to podstawowa technologia wykorzystywana przez badaczy maszyn przemysłowych. Warto jednak pamiętać, że zaopatrzenie się w takie kamery to połowa sukcesu. Oczywistym jest, że badań muszą dokonywać fachowcy, posiadający wiedzę związaną z eksploatacją maszyn i ich budową.

Badania termowizyjne maszyn to obowiązek w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie. Skuteczna i efektywna praca, niezachwiana przerwami z powodu awarii, jest najważniejszym czynnikiem ciągłości pracy maszyn. To od tego czynnika uzależnione jest, czy zakład pracy będzie przynosił zyski. Awaria powoduje przestój w działaniu firmy, a to wiąże się ze stratami finansowymi i zaburzeniem rytmu pracy każdej firmy.